Sastavi Tiket!

Samo u Sbbetu dobijate svake sedmice freebet:

– Korak 1: Odigraj svake sedmice jedan ili više tiketa sa ukupnim ulogom od najmanje 30

* Tiket mora sadržati minimum 3 para sa ukupnom kvotom na tiketu 3.00 ili većom

– Korak 2: Dobij svoj freebet!

* iznos freebeta će biti kreditiran na vaš nalog prvog sledećeg ponedjeljka

– Sedmica podrazumijeva vremenski period od ponedjeljka 00:00h do nedjelje 23:59h

– Uplata jednog tiketa sa minimalno tri para i minimalnom ukupnom kvotom od 3.00, a sa ulogom od 30€ ili većim kvalifikuje korisnika za Sedmični freebet

– Ukoliko zbir uloga svih uplacenih tiketa u toku jedne sedmice (koji sadrže minimalno tri para i imaju minimalnu ukupnu kvotu na tiketu od 3.00) dostigne ili premaši iznos od 30€, korisnik se kvalifikuje za Happy Monday Bonus

– Uplata od 30€, iznos freebeta 5

– Uplata veća od 30€, iznos freebeta 5

SBbet tvoj siguran fiks!

PRAVILA I USLOVI PROMOCIJE “Happy Monday Bonus”

 1. Promotivna akcija “Happy Monday Bonus” važi za sve registrovane korisnike koji imaju verifikovani nalog na SBBetu.
 2. Ova promotivna akcija će trajati dok Organizator blagovremeno ne najavi završetak iste.
 3. Svaki verifikovani korisnik koji odigra jedan ili više tiketa u ukupnom iznosu od minimalno 30€, a sa ukupnom kvotom po tiketu od 3.00 i većom u toku jedne sedmice (ponedjeljak 00:00 – nedjelja 23:59) dobija freebet u izosu od 5€.
 4. Maksimum osvojenog freebeta je 5€ sedmično po korisniku.
 5. Svaka opklada koja je iz bilo kog razloga obračunata sa kvotom 1.00 neće biti uzeta u obzir za promotivnu akciju
 6. Sistemski tiketi i tiketi sa dvoznacima ne učestvuju u promotivnoj akciji
 7. U ovoj promotivnoj akciji ne učestvuju tiketi koji su uplaćeni iz sredstava dobijenih u drugim promotivnim akcijama.
 8. Osvojeni sedmični freebetovi će biti kreditirani na nalog korisnika prvog sledećeg ponedjeljka u toku dana. U slučaju eventualnih tehničkih problema SBbet će izvršiti kreditiranje naloga i nakon ovog vremenskog perioda.  Sedmični freebet mora biti iskorišten u toku iste sedmice kad je i dodijeljen. Sistemski tiketi se ne mogu igrati sa freebet sredstava.
 9. Ulog sa freebeta se oduzima od eventualne ukupne isplate ostvarene istim ulogom.
 10. SBbet zadržava pravo da u toku trajanja ove promotivne akcije promijeni kvalifikujući ulog i/ili kvotu uz blagovremeno obavještavanje korisnika. Sve izmjene će biti važeće od sledećeg ponedjeljka nakon izdatog obavještenja.
 11. Promotivna akcija ‘Happy Monday Bonus’ može biti dodijeljena samo jedan put po korisniku. SBbet zadržava pravo da može promijeniti uslove promocije uz blagovremeno obavještavanje korisnika. U slučaju da jedna osoba koristi više korisničkih naloga, dupli nalozi će biti zatvoreni i sva sredstva na tim nalozima će biti oduzeta. U obzir ce se uzimati IP adrese, kućanske adrese, email adrese, bankarske kartice, kao i korisnički nalozi na skrill-u i neteller-u. SBbet zadržava pravo da ukine ovu promotivnu akciju korisnicima za koje se ustanovi da ne ispunjavaju uslove učešća u igri, narušavaju integritet promocije ili se ne pridržavaju odredbi ovih i drugih uslova korištenja, kao i ‘Pravilnika klađenja putem interneta i drugih telekomunikacionih sredstava’ i to bez prethodnog obavještavanja korisnika. SBbet zadržava pravo da korisnicima za koje se utvrdi da zloupotrebljavaju promotivnu akciju naplati administrativnu kaznu u iznosu do visine dodijeljenog freebeta i eventualnih naknadno dobijenih sredstava proisteklih od osvojenog freebeta. Za sva eventualna pitanja obratite se korisničkoj službi [email protected]
 12. Sva ostala SBbet Pravila i Uslovi korištenja važe uporedo sa ovim Uslovima korištenja promotivne akcije “Happy Monday Bonus”

SBbet tvoj siguran fiks!