Sastavi Tiket!

 

Iskoristi šansu i naplati i do 100 puta veću vrijednost uplate sa samo jednim promašenim parom.

  • Tiket koji može ostvariti pravo na ”Naplati promašaj” mora da ima minimum 4 tipa/para.
  • Novčani iznos koji osvajaš uslovljen je proizvodom kvota na pogođenim tipovima.
  • Bonusi se ne računaju.