Sastavi Tiket!

Iskoristi šansu i naplati i do 100 puta veću vrijednost uplate sa samo jednim promašenim parom.

Tiket koji može ostvariti pravo na ”Naplati promašaj” mora da ima minimum 4 tipa/para.

Novčani iznos koji osvajaš uslovljen je proizvodom kvota na pogođenim tipovima.

Bonusi se ne računaju.