UĐI U SVIJET POKERA

Poker je stigao na SBbet Online Platformu!

Za poker je potrebna kombinacija znanja i sreće. Priključi se i igraj jednu od najpopularnijih kartaških igara – Texas Hold’em!

U SBbet-u te čeka zabava 24/7, turniri, rakeback, privatni poker stolovi i još mnogo toga!

Postoji preko 1.000 kombinacija za prvu ruku u pokeru. Zauzmi svoje mjesto za stolom i igraj sa pravim igračima!


KAKO DA ZAPOČNETE POKER IGRU?

Potrebno je da budete registrovani i da je vaš nalog verifikovan na SBbet sajtu/aplikaciji. Kliknite OVDJE da saznate kako da se registrujete i kako da verifikujete vaš nalog.

GDJE SE NALAZI POKER NA WWW.SBBET.ME I APLIKACIJI?

1. Ukoliko pristupate SBbet sajtu sa vašeg računara, POKER sekcija vidljiva je na početnoj stranici u gornjem meniju.

2. Ukoliko pristupate SBbet sajtu ili aplikaciji sa vašeg mobilnog telefona, POKER sekcija nalazi se u glavnom meniju. Glavni meni nalazi se u gornjem lijevom uglu i obilježen je kao tri horizontalne crte.

KAKO UPLATITI SREDSTVA NA POKER RAČUN?

 • Kliknite na vaš profil.
 • U meniju izaberite POKER.
 • Odaberite iznos koji želite da uplatite.
 • Kliknite na UPLATA.
 • Izaberite jedan od mnogobrojnih keš stolova i igra može da počne!

PRAVILA IGRE:

Texas Hold’em Poker je jedna od najpopularnijih varijanti pokera na svijetu u kojoj može učestvovati od dva do deset igrača. Uprkos relativnoj jednostavnosti, ova vrsta pokera ima potencijal da se igra sa naizgled beskonačnim nizom strategija i taktika.

 • Na početku partije, jednom igraču se dodjeljuje uloga dilera (dealer) i on je zadužen za dijeljenje karata. Pri svakom novom dijeljenju, ulogu dilera preuzima sljedeći igrač, u smjeru kretanja kazaljke na satu.

 • Dva igača koja se nalaze lijevo od dilera se nazivaju redom „small blind“ i „big blind.” Igrači na ovim pozicijama su jedini prinuđeni da ulože novac prije nego što počne dijeljenje karata. Uložene sume su prethodno dogovorene i najčešće je ulog koji daje ,,big blind” duplo veći od uloga ,,small blind-a.”
 • Pri dijeljenju, svaki igrač dobija dvije karte okrenute na dolje. One se nazivaju ,,hole cards.” Nakon što su karte podijeljene svim igračima, otpočinje prva runda u kojoj igrači mogu da ulože novac (bet).
 • Prva runda ulaganja započinje s igračem koji sjedi lijevo od dealera. Svaki igrač ima tri mogućnosti: može da odustane i odbaci svoje karte (fold), da dostigne sumu koju je uložio ,,big blind” (call) ili da podigne ulog (raise).

 • Nakon što se završi prva runda ulaganja, na sto se podijele tri zajedničke karte okrenute na gore kako bi svaki igrač mogao da ih vidi. Ovo se naziva „flop.”
 • Slijedi druga runda ulaganja. Igrači imaju mogućnost da čekiraju (check) tj. da nastave igru bez ulaganja novca u slučaju da neki igrač prije njih nije uložio novac. Takođe, igrač ima opcije bet, call, fold i raise.

 • Nakon druge runde ulaganja, četvrta zajednička karta otvara se na sredini stola. Ona se naziva ,,turn.” Zatim slijedi treća runda ulaganja, koja se odvija po istom principu kao i prethodne dvije. Potom se i peta, posljednja zajednička karta, otvara na sredini stola. Ova karta se naziva ,,river.”

 • Treća i posljednja runda ulaganja koja se odvija na način kao i prethodne dvije. Nakon što je ulaganje završeno, odlučuje se pobjednik. Pobjednik partije u pokeru je igrač koji drži najbolje rangiranu ruku kada su sve karte prikazane na kraju ruke – poznato i kao ,,showdown.”

  Zvuči zabavno? Probaj i uvjeri se zašto je poker igra za majstore!

RUKE U TEXAS HOLD’EM POKERU:

 • Royal Flush – najjača ruka u pokeru i sastoji se od sljedećih karata iste boje: kec, kralja, dame, žandar i desetka.
 • Straight Flush – druga najjača ruka u pokeru i čine je pet uzastopno poređanih karata istog znaka. Ako dva igrača imaju straight flush, onaj sa većom kartom dobija partiju.
 • Four of a Kind (Poker) – predstavlja ruku sa četiri karte iste vrste, npr. četiri kralja. Ako dva igrača imaju poker, onda igrač, koji ima jače karte u pokeru, dobija partiju.
 • Full House – kombinacija koju čine tri karte iste vrste i jedan par. Ako dva igrača imaju Full House pobjeđuje onaj koji ima jače tri karte iste vrste, a ako su one kod oba igrača iste, gleda se koji igrač ima jači par.
 • Flush (Boja) – pet karata istog znaka čine Flush tj. Boju. Ako dva igrača imaju boju, igrač sa najjačim kartama je pobjednik.
 • Straight (Kenta) – pet uzastopnih karata različitog znaka/boje. Ukoliko dva igrača imaju Straight, onaj sa jačim kartama je pobjednik.
 • Three-of-a-kind (Triling) – tri karte iste vrste. U slučaju da dva igrača imaju isti triling, pobjednik je igrač sa dvije jače preostale karte.
 • Two-pair (Dva para) – dva para karata iste vrste. Ukoliko dva igrača imaju dva para, pobjednika odlučuje najjači par. Ako su kod oba igača veći parovi isti, gleda se ko ima jači drugi par, a u slučaju da oba igača imaju oba para ista, pobjednik je onaj ko ima najjaču petu kartu.
 • Pair (Par) – dvije karte iste vrste. Kako se ruka u pokeru sastoji od pet karata, ostale tri karte predstavljaju „kickers“ (kikere). U slučaju da dva igrača imaju isti par, onaj sa najvećim kikerima pobjeđuje.
 • High card – ukoliko igrač nema ni jednu od pomenutih kombinacija, gleda se jačina ruke. Ako u partiji između dva igrača ni jedan od njih nema par ili neku jaču kombinaciju u ruci, onda pobjeđuje igrač sa najjačim kartama.

OPCIJE IGRAČA PRILIKOM ULAGANJA:

 • FOLD: ukoliko igrač ne želi da nastavi partiju, može da odbaci svoje karte i napusti trenutnu rundu.

 • BET: ako niko prije vas nije postavio ulog, vi to možete uraditi sami. Na primjer, uložili ste određeni broj žetona u pot. Svako ko želi da nastavi igru, mora da isprati vaš ulog ulažući istu količinu žetona, a ukoliko igrač to ne želi, on će odustati (fold).

 • RAISE: podižete ulog koji je postavio igrač prije vas. Na primjer, igrač prije vas je uložio 20 žetona, a vi podižete ulog na 30. Svako ko želi da nastavi igru, mora da isprati vaš ulog ulažući istu količinu žetona, a ukoliko igrač to ne želi, on će odustati (fold).

 • CALL: ako je neko prije vas priložio ulog , imate mogućnost da ga pratite. Da biste ovo postigli samo treba da uložite isti broj žetona kao i on.

 • CHECK: ukoliko niko od igrača prije vas nije priložio nikakav ulog u pot, imate mogućnost da čekirate. To znači da ne dajete nikakav ulog i da prepuštate potez sljedećem igraču.

RJEČNIK POKER POJMOVA:

 • Ace (Ace-High) – Kec je najveća rangirna karta u pokeru, ali se takođe računa kao i najmanja karta za kentu tj. kao jedan (A-2-3-4-5). Imati ,,Ace-high” znači da je najbolja ruka ona u kojoj imate keca kao najjaču pojedinačnu kartu.
 • Action – dolazak nekog igrača na red da igra.
 • Ante – ulog koji igrači moraju da stave prije početka svake ruke. Najčešće se viđa u Stud i Draw igrama.
 • All-in – situacija kada igrač ulož sve svoje čipove u igru.
 • Bad Beat – kada su mnogo veće šanse bile na vašoj strani, ali ste ipak izgubili partiju (ruku).
 • Bet – stavljanje određenog iznosa čipova u pot.
 • Big Blind – unaprijed definisan obavezan ulog koji igrač mora da stavi preij početka ruke (partije) ako je poziciji dva mjesta lijevo od dealer-a). Big blind ujedno predstavlja i najmanju vrijednost pojedinačnog bet-a tokom igre, a vrijednost Big Blind-a je vidljiva prije ulaska na svaki sto.
 • Blind – prinudna opklada (ili djelimična opklada) uložena od strane jednog ili više igrača prije nego što se podijele karte.
 • Blank – zajednička karta koja ne pomaže ni jednom igraču.
 • Bluff – kada igrač prati (check) ili podiže (raise) ulog za ruku za koju vjeruje da je slabija od protivnika, a sa namjerom da ga navede da odustane od svoje jače ruke.
 • Board – sve zajedničke karte u Hold’em pokeru (flop, turn i river karte zajedno).
 • Bottom Pair – kada imate najnižu kartu na flop-u. Na primjer, imate A ♣ 4 ♥ na boardu koji ima K ♠ J ♠ 4 ♣.
 • Burn – odbacivanje karte sa vrha špila prije otvaranja zajedničkih karti.
 • Button – pločica ili disk koji označava koji je igrač na poziciji Dealer-a.
 • Buy-in – određeni iznos koji se plaća za učešće na nekom turniru.
 • Call – uložiti tačno onoliko čipova koliko je iznosio predhodni Bet ili Raise.
 • Cap – predstavlja zadnji dozvoljeni Bet, a obično se koristi kod igara sa ograničenim brojem čipova koji mogu biti u jednoj ruci.
 • Check – ukoliko niko od igrača prije vas nije priložio nikakav ulog u pot, imate mogućnost da čekirate. To znači da ne dajete nikakav ulog i da prepuštate potez sljedećem igraču.
 • Check-raise – situacija kada vi check-irate, neko drugi bet-uje, a onda vi raise-ujete tj. podižete ulog koji ostali moraju da isprate ili da odustanu.
 • Chips – žetoni za igranje koji predstavljaju vaš novac za stolom.
 • Connector – naziv za početnu ruku u Texas Hold’Em-u kada ste dobili karte poređane po jačini, npr. 6 ♦7 ♠.
 • Community Cards – još jedan naziv za sve zajedničke karte u Hold’em pokeru (flop, turn i river karte zajedno).
 • Draw – ruka koja još nije dobra tj. jaka, ali bi to mogla postati ako dođu prave karte. Na primjer, imate 10 ♣ J ♥ a na flop-u je K ♥ Q ♣ 2 ♦. Nedostaje vam 9 ili A koji daju Straight.
 • Draw Dead – pokušaj da napravite ruku koja, čak i ako je napravljena, ipak neće osvojiti pot.
 • Extra Blind – blind koji je stavio igrač koji tek ulazi u igru, vraća se u igru ili na neki drugi način mijenja svoju poziciju za stolom.
 • Family pot – ruka u kojoj svi, ili skoro svi, igrači za stolom učestvuju.
 • Flop – prve tri zajedničke karte koje se izvlače na stolu.
 • Fold – odustajanje od trenutne runde, iz bilo kog razloga, a najčešće se dešava nakon bet-a ili raise-a kada igrač procijeni da nema dovoljno jake karte da bi nastavio sa ulaganjem.
 • Freeroll – situacija kada dva igrača imaju istu ruku, ali jedan igrač ima više out-ova pa samim tim i veće šanse da osvoji pot.
 • Gap hand – početna ruka u pokeru kod koje postoji gap (prazno mjesto) između karata. Na primjer, imate 8 ♥ 6 ♣ , odnosno jedan gap jer nedostaje 7.
 • Gutshot Straight – kada vam za straight treba samo jedna određenja karta.
 • Heads-up – kada ostanu samo 2 igrača za stolom, ili su samo dvojica ostali u ruci.
 • Jam – kada bet-ujete maksimalan dozvoljen iznos (ili All-in u No Limit partijama).
 • Kicker – neuparena karta u ruci koja određuje pobjednika.
 • Limp – kada call-ujete Big blind na početku ruke.
 • Loose player – igrač čiji je stil igre takav da odigra mnogo dijeljenja i ne čeka najbolje ruke prije Flop-a da bi uložio i nastavio da igra.
 • Maniac – igrač koji igra previše agresivno sa velikim Bet-ovima i često blefira
 • Muck – skup svih odbačenih karti u toku ruke.
 • No-limit – tip partije u kojoj je struktura klađenja takva da svaki igrač može da Bet-uje ili Raise-uje za bilo koji iznos, bilo kada s tim da Bet ili Raise mora biti veći od Big blind-a ili predthodnog Bet-a.
 • Nuts – najbolja moguća ruka.
 • Off-suit – početna ruka u Hold’em-u sa dvije karte različite boje.
 • Out – karta koja vam daje pobjedničku ruku.
 • Over pair – ručni par veći od bilo koje karte na flop-u.
 • Over card – karta viša od bilo koje karte na flop-u.
 • Pocket Pair – početna ruka u Hold’em-u sa dvije karte istog ranga.
 • Pot – novac koji je uložen u ruku, odnosno novac koje pobjednik ruke dobija.
 • Pot limit – tip partije u kojoj je struktura klađenja takva da možete da Bet-ujete najviše za iznos trenutnog Pot-a. Kada Raise-ujete, možete to uraditi maksimalno za iznos predhodnog Bet-a, plus za vrijednost Pot-a posle toga.
 • Rainbow – flop kod koga su sve tri karte različite boje.
 • Raise – podizanje uloga koji je postavio igrač prije vas.
 • Rake – određeni procenat koji kazino uzima od svakog Pot-a.
 • Re-Raise – kada igrač odigra raise na nečiji Raise.
 • Rebuy – kada izgubite sve čipove i kupite nove. Na nekim turnirima može biti ograničeno koliko puta ovo možete da uradite.
 • River – peta i posljednja zajednička karta na boardu (stolu) u Texas Hold’Em-u.
 • Set – tri iste karte dobijene preko ručnog para i jedne zajedničke karte.
 • Showdown – prikazivanje karata na kraju ruke.
 • Side pot – paralelni pot koji se generiše kada igrač ide all-in, a ostali se klade paralelno. Može se stvoriti jedan ili više sporednih (side) pot-ova.
 • Slow play – kada najjaču ruku odigrate slabo tako da što više igrača ostane u pot-u.
 • Small blind – manji od dva uloga koji moraju da se plate prije početka svake ruke, a stavlja ih igrač koji se nalazi lijevo od pozicije Dealer-a.
 • Split pot – kada dva igrača sa identičnim rukama podijele cjelokupni pot.
 • Stack – količina čipova koju imate.
 • Tell – određeni pokret ili potez koji igrač napravi, a koji otkriva kakva je njegova ruka.
 • Tight player – igrač koji igra samo kada ima jake karte u ruci.
 • Tilt – kada igrač igra nerazumno i protivno njegovom stilu igre.
 • Top pair – kada uparite najjaču kartu na stolu.
 • Trips – tri iste karte. Na primjer, u flopu su dvije 8, dok vi držite treću.
 • Turn – četvrta zajednička karta na u Hold’em-u.