PRAVILA TAKMIČENJA

“Odigraj Najviše I Vespa Stiže”

POBJEDNIK
1. mjesto – 2510 odigranih tiketa – ID 8006

Član 1

Sporting Group doo, Budva (u daljem tekstu Organizator) organizuje takmičenje “Odigraj Najviše I Vespa Stiže”. Takmičenje koje je predmet ovih pravila ne smatra se igrom na sreću, s obzirom da učesnici ne plaćaju nikakvu posebnu naknadu za učešće u takmičenju.

Drugoplasirani osvaja 300 eura dok korisnik koji zauzme treće mjesto osvaja 100 eura.

Član 2

Takmičenje se održava u periodu 04.05.2021 00:01 do 31.05.2021 23:59.

Član 3

U takmičenju učestvuju, po automatizmu, svi učesnici u klađenju koji su tikete uplatili putem interneta na sajtu www.sbbet.me (u daljem tekstu Učesnik) Pobjednik takmičenja je Učesnik koji ima najveći broj odigranih tiketa sa kvotom 3 i većom i minimum 3 para na tiketu, a minimalnim ulogom 1 euro.

U slučaju da dva ili više Učesnika imaju isti broj odigranih tiketa, za pobjednika će se proglasiti onaj koji ima veću ukupnu uplatu na tiketima. Ukoliko budu dva ili igrača sa sa istim brojem tiketa i identičnom ukupnom uplatom, za bolje rangiranog se određuje Učesnik koji je vremenski prvi uplatio tiket (otkucan u bazi podataka Organizatora)

Takmičenje se odnosi na tikete isključivo iz ponude Sportskog klađenja; Sportsko klađenje uključuje Standardno klađenje, Uživo klađenje, kao i Mix klađenje (Standardno+Uživo). Uplatni tiketi na brojeve, razne virtuelne igre kao trke pasa, konja i slično ne ispunjavaju uslov.

Uslov za učestvovanje u takmičenju ne ispunjavaju sistemski tiketi, kao ni tiketi sa dvoznacima i troznacima.

Početak odigravanja posljednjeg sportskog događaja mora biti do 31.05.2021 u 23:59 i meč mora biti završen do 01.06.2021 u 23:59h u suprotnom se taj događaj ne uzima u obzir prilikom obračuna broja tiketa i ukupne uplate. Tiket mora biti uplaćen u predviđenom roku trajanja takmičenja i imati događaje koji ne počinju nakon ovim pravilima zadatog poslednjeg termina dogadjaja.

Ukoliko se klađenje na neki sportski događaj poništi iz bilo kog razloga, a u skladu sa Pravilnikom za klađenje izdatim od strane Organizatora, ishod tog događaja se ne uzima za važeći prilikom obračuna broja parova i kvote na tiketu.

Član 4

Obavještenje o trenutnim rezultatima takmičenja, odnosno trenutno najuspješnijim igračima koji imaju najveći broj odigranih tiketa a koji ispunjavaju uslove iz člana 3. će biti istaknuti na sajtu Organizatora, dok će na kraju takmičenja rezultati biti vidno istaknuti i na samim uplatnim mjestima.

Član 5

Organizator dodjeljuje sledeću nagradu najuspješnijem Učesniku, i to: SYM Vespa motor, drugo mjesto 300 eura BONUSA i treće mjesto 100 eura bonusa. Konačnu listu najuspješnijih Učesnika Organizator će objaviti 02.06.2021 na internet sajtu Organizatora i na uplatnim mjestima. Nagrada se dodjeljuje po završenom takmičenju. Korisničko ime dobitnika će zvanično biti objavljeno na stranici www.sbbet.me 02.06.2021 u 15h.

Učesnik učešćem prihvata Pravila korištenja i Pravila igre istaknuta na sajtu organizatora www.sbbet.me Dozvoljena je jedna nagrada po osobi, domaćinstvu, fizičkoj i IP adresi, kao i uređaju. Organizator zadržava pravo da promijeni uslove, ukine ili na bilo koji drugi način izmijeni Takmičenje, ukoliko primjeti da Učesnici koriste nedozvoljene mjere, strategije ili na bilo koji način zloupotrebljavaju sistem.

Datum i mjesto dodjeljivanja glavnih nagrada će biti objavljen na uplatnim mjestima i na internet sajtu Organizatora. Pobjednici takmičenja ne mogu mijenjati nagrade za novac niti bilo koju drugu nagradu. Pobjednici takmičenja su dužni prilikom preuzimanja nagrada dati svoje lične podatke Organizatoru i dati na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potpisati potvrdu o prijemu nagrade. Pobjednici takmičenja daju Organizatoru saglasnost i pravo da Organizator ili agencija koju je Organizator angažovao, u svrhu promocije takmičenja, može koristiti njihove lične podatke: ime i prezime, korisničko ime, sliku, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korištenja.

Ova pravila takmičenja se objavljuju na internet sajtu www.sbbet.me i na uplatnim mjestima Organizatora te stupaju na snagu danom objavljivanja.