Registruj se ovdje!

Pravila i uslovi promocije “250 spinova dobrodošlice”

 • PROMOTIVNA AKCIJA „250 spinova dobrodošlice“ važi za sve igrače koji se po prvi put registruju i verifikuju nalog na sajtu www.sbbet.me.
 • Ova promotivna akcija važi od 03.05.2022 u 00.01h i trajaće do 30.05.2022 u 23.59h ili dok Organizator blagovremeno ne najavi završetak iste.
 • Svaki korisnik, nakon registracija i potvrde identiteta (verifikacije naloga) stiče pravo na 250 besplatnih spinova na slotu Jumbo Joker.
 • Nije neophodno da igrač deponuje sredstva na svoj račun kako bi dobio besplatne spinove.
 • Spinovi će biti dodjeljeni najkasnije 24 časa nakon uspješne registracije i verifikacije korisničkog naloga.
 • Besplatni spinovi se mogu iskoristiti u roku od 7 dana od dodijeljivanja.
 • Svi dobici iz promocije su odmah raspoloživi za dalju igru na sajtu bez ograničenja
 • Promotivna akcija ‘250 spinova dobrodošlice’ može biti dodijeljena samo jedan put po korisniku.
 • Učešće u promociji je namjenjeno isključivo za punoljetne državljane Crne Gore i osobe sa odobrenim boravkom u Crnoj Gori.
 • Sa jedne IP adrese pravo na učešće u promociji stiče jedan korisnik. Svaki naredni korisnik gubi pravo na učešće u promociji, bez obzira da li se radi o istoj porodici ili domaćinstvu. Takođe, u obzir će se uzimati kućanske adrese, email adrese, bankarske kartice. U slučaju da jedna osoba koristi više korisničkih naloga, dupli nalozi će biti zatvoreni i sva sredstva na tim nalozima će biti oduzeta.
 • SBbet zadržava pravo da promijeni uslove, ukine ili na bilo koji drugi način izmijeni takmičenje, ukoliko primjeti da učesnici koriste nedozvoljene mjere, strategije ili na bilo koji način zloupotrebljavaju sistem. SBbet zadržava pravo da ukine ovu promotivnu akciju korisnicima za koje se ustanovi da ne ispunjavaju uslove učešća u igri, narušavaju integritet promocije ili se ne pridržavaju odredbi ovih i drugih uslova korištenja, kao i ‘Pravilnika klađenja putem interneta i drugih telekomunikacionih sredstava’ i to bez prethodnog obavještavanja korisnika. SBbet zadržava pravo da korisnicima za koje se utvrdi da zloupotrebljavaju promotivnu akciju naplati administrativnu kaznu u iznosu do visine dodijeljenog bonusa i eventualnih naknadno dobijenih sredstava proisteklih od osvojenog bonusa.
 • Sva ostala SBbet Pravila i Uslovi korištenja važe uporedo sa ovim Uslovima korištenja promotivne akcije “250 spinova dobrodošlice”.